Automatyka przeciwpożarowa

www.zabicbobra.pl www.kstit2014.pl

Nawet szereg zaleceń i szkoleń BHP oraz odpowiednie przygotowanie budynku nie są w stanie zagwarantować, że pewnego dnia nie wybuchnie pożar. Ogień może być szczególnie niebezpieczny w budynkach użyteczności publicznej czy w dużych halach produkcyjnych – słowem, wszędzie tam gdzie przybywa duża liczba ludzi.

W takiej sytuacji groźnym czynnikiem może być nie tylko sam ogień, ale również duszący dym. Co więcej, zagrożeniem może stać się również nieefektywny system przeciwpożarowy warto zainwestować wtedy w izolacja akustyczna stropu.

Na szczęście nowoczesna automatyka przemysłowa w dużej mierze rozwiązuje ten problem. Gdy pojawi się zagrożenie pożarowe, efektywny system powinien natychmiast uruchomić alarm dźwiękowy, a także inne urządzenia wyjściowe, tzn.

otworzyć drzwi na drodze ewakuacyjnej, włączyć zraszacze i uruchomić urządzenia wentylacyjne. Od prawidłowego działania automatyki zależy bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Taki system może być zainstalowany w klubach, urzędach, centrach handlowych czy obiektach produkcyjnych.