Co to jest sekwestracja CO2?

www.koffice.org.pl

Dwutlenek węgla to w dużej mierze produkt uboczny istnienia naszej cywilizacji. Spaliny czy dym z fabryk są źródłem tak dużej emisji CO2, że już od lat mówi się o szybkiej degradacji środowiska naturalnego i coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzu. Dlatego powstają kolejne metody zapobiegania nadmiernej emisji CO2.

W przypadku zakładów produkcyjnych czy wydobywczych stosuje się często metodę sekwestracji CO2. Sekwestracja polega na wychwytywaniu związków CO2, które są produktem ubocznych działania danego zakładu przemysłowego i ich unieszkodliwianie, np. poprzez składowanie w podziemnych magazynach.

Metoda ta ma tak wielu zwolenników, jak i przeciwników, jedno za to jest pewne – jeśli chcemy się na nią zdecydować, to musimy wcześniej przeprowadzić badania geologiczne pod kątem możliwości składowania CO2. Z pomocą przychodzi tutaj geologia inżynierska. Fachowcy mogą określić optymalną lokalizacje składowisk dwutlenku węgla a także przeanalizować możliwości odkładania CO2 w złożach węglowodorów, nieużytkowanych pokładów węgla czy solankowych poziomach wodonośnych.