Czynności notarialne – istota zawodu notariusza

Mówiąc o samej definicji zawodu nie można zapomnieć o równie istotnej kwestii, jaką jest wyszczególnienie czynności notarialnych, które również poddane zostały jasnym zapisom w ustawie. Dokładne zdefiniowanie ich znajduje się w art.

79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Na jej podstawie należy wyszczególnić wszystkie czynności, niemniej jednak w pierwszej kolejności wymienić należy sporządzanie aktów notarialnych, które należą do podstawowego zakresu wykonywanych czynności, gdyż właśnie je wykonuje się najwięcej i najczęściej podczas codziennej pracy notariusza. Poza tym, każdy z notariuszy posiada kwalifikacje do sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia, przygotowywania poświadczeń.

Protesty weksli, czy czeków, spisywanie protokołów, sporządzanie poświadczeń, to jeszcze nie całkowity zakres czynności notarialnych. Bowiem wśród nich znajdują się również sporządzanie wypisów, odpisów, czy wyciągów wskazanych dokumentów.

Choć to duży zakres kwalifikacji, to jednak według różnych i odrębnych przepisów notariusz posiada kompetencje do sporządzania wielu innych czynności. Zatem na skutek zapotrzebowania stron, notariusz może przygotować kartki, akty, oświadczenia oraz wiele innych dokumentów.

Warto zwrócić uwagę, że to jednak nie wszystko, bowiem oprócz sporządzenia wspomnianych dokumentów, notariusz musi przestrzegać zasad, a także zabezpieczyć prawnie, każdy z interesów, i co najważniejsze z korzyścią dla obydwu stron.