Dokładność kształtu i powierzchni

Kształt w przypadku obróbki to zagadnienie bardzo istotne – niejednokrotnie ważniejsze od wymiarów przedmiotu.

Uzyskanie odpowiedniego kształtu może mieć znaczenie większe, niż uzyskanie wymiarów w granicach tolerancji.

Z powodu niedokładności kształtów, obrobione elementy mogą do siebie nie pasować, uniemożliwiając montaż.

Ma to zastosowania zwłaszcza dla dużych maszyn, w przypadku których elementy muszą być dopasowywane nawet wtedy, gdy rozmiary części nie wykraczają poza granicę tolerancji.

Natomiast dokładność powierzchni to poziom zgodności struktury geometrycznej powierzchni, którą osiągnięto w procesie obróbki z powierzchnią zamierzoną przez konstruktora.

Pojęcie powierzchni oznacza falistość, chropowatość czy też nośność lub kierunkowość danej struktury.

Należy tu także zaliczyć odchyłki kształtu.

Wymienione struktury można podzielić na mikro i makro.

Falistość oraz odchyłki zaliczymy do makrostruktur geometrycznych, a chropowatość to mikrostruktur.