Działania Amnesty International w Polsce

Stowarzyszenie Amnesty International Polska upomina się o prawa i godność człowieka od 1990 roku, kiedy zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, ale pierwsze akcje prowadzone przez działaczy Amnesty International w Polsce miały miejsce już w czasach PRL, gdy działania organizacji były zakazane. Nieformalnej grupie Amnesty International w latach 70. przewodzili m.in.

Emil Morgiewicz i Adam Wojciechowski, którzy wstąpili do Amnesty International w 1975 roku. Pierwsze akcje Stowarzyszenia miały miejsce już w 1990 roku. 4 czerwca,w rocznicę masakry na Tiananmen, Amnesty Polska było obecne przed ambasadą ChRL i upominało się o los więzionych studentów chińskich. Natomiast 10 grudnia 1990 Stowarzyszenie podjęło działania popularyzujące mało wówczas znaną treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w 42.

rocznicę jej uchwalenia. Amnesty International Polska od 1991 r. rozpoczęło w sposób zorganizowany uczestniczenie w światowych kampaniach Amnesty International i podejmowanie edukacji na rzecz praw człowieka. Obecnie biuro Amnesty International znajduje się w Warszawie, gdzie zatrudnionych jest kilkanaście osób, które mogą liczyć na wsparcie wielu wolontariuszy i wolontariuszek.