Kilkukrotna weryfikacja opinii

www.ltp-pharma.pl

Duże inwestycje wymagają szczególnego podejścia.

Zwłaszcza wtedy, gdy mowa o nowych elementach infrastruktury, które nie tylko są istotnymi obiektami z punktu widzenia firmy lub ośrodka miejskiego, ale przede wszystkim są użytkowane przez ludzi – którym trzeba zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Między innymi dlatego wykonuje się badania z zakresu geologii inżynierskiej, aby określić, czy dana inwestycja jest umieszczona na właściwym terenie.

Osunięcia, abrazja, podtopienia czy ruchy neotektoniczne to zjawiska, które mogą zagrozić nawet największej inwestycji.

Efektem działania geologów jest opinia geologiczna, od której często zależy powodzenie inwestycji.

Zanim jednak taki dokument trafi w ręce klienta, powinien być możliwie najbardziej wnikliwie sprawdzony.

Dlatego niektóre firmy stosują system wielokrotnej weryfikacji.

Kiedy jeden team stworzy opinię, jest ona weryfikowana przez kolejnych specjalistów, którzy nie brali udziału w procesie tworzenia dokumentu.