Najlepszy okres w historii Pabianic

do szkła chwytaki specjalne chwytaki do szkła specjalistyczne chwytaki podłogowe posadzki żywiczne z żywicy

Obecnie Pabianice są trzecią co do wielkości miejscowością województwa łódzkiego oraz elementem aglomeracji łódzkiej.

Ich gospodarcze znaczenie w regionie jest jednak ograniczone, co sprawia, że miasto zalicza się obecnie do grona najbiedniejszych polskich miejscowości.

Warto jednak pamiętać o tym, że w dawnych czasach prosperowało ono bardzo dobrze i było lokalną potęgą przemysłową.

Okresem, w którym Pabianice kojarzono z wielkim przemysłem oraz znakomitym rozwojem gospodarczym był XIX wiek.

Administracja rosyjska stworzyła dobry grunt pod inwestycje, wprowadzając wiele udogodnień dla robotników, którzy postanowią się osiedlić w Pabianicach.

Kiedy pojawili się nowi pracownicy, można było zacząć rozbudowywać zakłady przemysłowe, wśród których dominowały szwalnie.

W tamtym okresie liczba mieszkańców miasta zwiększyła się ośmiokrotnie, co miało oczywiście bezpośrednie przełożenie na wzrost jego znaczenia.

Niestety, w dzisiejszych czasach Pabianice nie są już lokalną potęga przemysłową.