Pabianice pod panowaniem Rosjan

siegelfolien profitechnik

Zdaje się, że pabianicki przemysł szwalniczy najlepsze lata ma już za sobą, a przynajmniej nic na chwilę obecną nie wskazuje na to, żeby mógł on się odrodzić i stać się tak istotnym elementem gospodarki regionu, jakim był chociażby w XIX wieku.

Co ciekawe, najlepsze lata pabianickiego przemysłu przypadły na okres, kiedy miasto należało do Królestwa Polskiego, czyli tak naprawdę było integralną częścią Imperium Rosyjskiego.

W XIX ówcześni włodarze postanowili „rozruszać” lokalną gospodarkę, poprzez wprowadzenie specjalnych udogodnień dla robotników, którzy zasilą pabianickie szwalnie.

Dzięki temu liczebność miasta w drugiej połowie XIX stulecia zwiększyła się aż ośmiokrotnie, co miało oczywiście przełożenie na sukcesy gospodarcze.

Pabianickie szwalnie działały na szeroką skalę i zaopatrywały nie tylko ziemie polskie, ale również tereny rosyjskie.

Miasto było wówczas jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu lekkiego w całym Królestwie Polskim, a może nawet na wszystkich ziemiach polskich.