Podatek od środków transportowych

www.chutir.pl Adwokat Piotr Mikołajczak alimenty

W polskim systemie prawnym podatkiem od środków transportowych objęte są te pojazdy, których masa jest większa niż 3,5 tony. Podatnikami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Ważne jest jedynie, aby opodatkowany pojazd był na nie zarejestrowany.

Na mocy Ordynacji podatkowej działa przepis, który reguluje terminy zapłaty podatku od środków transportu. Zgodnie z nim podatek wpłaca się w dwóch ratach, a kwotę podatku zaokrągla się do pełnej sumy złotych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega wiele pojazdów, niektóre z nich to m.

in. Samochody ciężarowe o masie większej niż 3,5 tony, ale mniejszej niż 12 ton. Opodatkowane mogą być także ciągniki o masie większej niż 3,5 tony i mniejszej niż 12 ton.

Przedmiotem opodatkowania są także autobusy, przyczepy oraz naczepy o masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton. Tak jak w większości podatków tak i w przypadku podatku od środków transportowych można liczyć na ustawowe zwolnienia, które są regulowane przez prawo.