Polskie działania Amnesty International

Adwokat Piotr Mikołajczak

Amnesty International jest ruchem społecznym, w Polsce współtworzy go ponad 8 tysięcy członków, członkiń i sympatyków. Jedną z głównych form realizacji działań statutowych stowarzyszenia jest aktywizm, rozumiany jako aktywizm członków indywidualnych, grup edukacyjnych i grup lokalnych. W kilkunastu miastach w Polsce działają grupy lokalne, angażujące się w obronę praw człowieka. W latach 2002-2009 prowadzony był program edukacyjny poświęcony edukacji i konkretnym działaniom związanym z prawami człowieka, dzięki któremu powstała rozbudowana sieć szkolnych grup Amnesty International oraz zespoły trenerskie. Amnesty International konsekwentnie realizuje kolejne projekty edukacyjne.

Polska sekcja Amnesty International realizuje kampanie o zasięgu globalnym, ale prowadzi także samodzielne działania zgodne z zasadami całego ruchu. Od 2001 r., w każdy weekend w okolicach 10 grudnia, Amnesty International Polska organizuje 24-godzinny Maraton Pisania Listów. Każdego roku setki tysięcy listów jest pisanych w setkach miejsc w całej Polsce w obronie osób, których prawa człowieka są łamane. Jest to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak dużą ilość ludzi w obronę praw człowieka.

Wydarzenie to, wymyślone przez polską sekcję Amnesty International, stało się inspiracją dla innych krajów i obecnie jest wydarzeniem międzynarodowym.