Przemysł metalurgiczny w Polsce

www.eilawski.pl cegła elewacyjna narzędzia serwisowe

W Polsce dobrze rozwinięty jest przemysł metalurgiczny oparty na hutnictwie żelaza, miedzi, cynku i ołowiu oraz aluminium. Najstarszą gałęzią krajowego przemysłu jest właśnie hutnictwo żelaza, mimo tego, że importujemy ten surowiec z Ukrainy, Rosji i Szwecji. W Polsce działa ok.

25 hut żelaza zlokalizowanych głównie na Górnym Śląsku. Największą z nich jest Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej. Hutnictwo miedzi ma możliwość dobrego rozwoju, dzięki bogatym złożom rud miedzi w Zagłębiu Legnicko-Głogowskim, który są eksportowane w tamtejszych kopalniach.

Następnie trafiają one do hut miedzi działających w tym samym regionie. W czasie wytopu miedzi pozyskuje się też duże ilości srebra. Nasz kraj jest również tradycyjnym eksporterem cynku.

Poza tym w Polsce wytapiane jest aluminium i inne metale kolorowe. Z powodu istnienia stałego i dużego zapotrzebowana na miedź i jej wysokiej ceny firma KGHM Polska Miedź SA należy do jednej z najlepiej prosperujących w naszym państwie.