Przemysł

Rewolucja przemysłowa

Rewolucja przemysłowa była przełomowym procesem, który w największym stopniu wpłynął na późniejszy stan światowej gospodarki.