Rewolucja przemysłowa

www.poprawkonwersje.pl https://www.llentab.pl/ http://www.ciechsol.com/produkty-solne/produkt/Sol_Chodnikowa

Rewolucja przemysłowa była przełomowym procesem, który w największym stopniu wpłynął na późniejszy stan światowej gospodarki. Zmiany te dotyczyły zarówno technologii, gospodarki, społeczeństwa jak i kultury.

Rewolucja przemysłowa została zapoczątkowana w XVIII wieku w Anglii i Szkocji, jednak szybko objęła niemalże cały świat. Podstawową zmianą, jaką wprowadziła do ówczesnego życia rewolucja przemysłowa było zrezygnowanie z tradycyjnej, manufakturowej produkcji i rolnictwa na rzecz produkcji fabrycznej na znacznie szerszą skalę.

Głównym powodem, przez który doszło do rewolucji przemysłowej był wyż demograficzny. Na świecie żyło coraz więcej ludzi, co bezpośrednio powodowało większe i regularnie wzrastające zapotrzebowania na rynku na towary wszystkich kategorii.

Tradycyjne metody produkcji nie były wówczas w stanie zaspokoić nawet podstawowych potrzeb konsumentów, dlatego zaistniała potrzeba nowych rozwiązań. Tak doszło do rewolucji przemysłowej, która pozwoliła na masową produkcję i większą sprzedaż.