Ropa naftowa ciągle w cenie

Separatory tłuszczu Miniciągniki kubota b mogą współpracować z wieloma maszynami rolniczymi Profitechnik

Nieoceniony w przemyśle chemicznym, a w skali światowej najważniejsze źródło energii – mowa oczywiście o ropie naftowej. Gdzie szukać ropy naftowej? Najczęściej występuje tam, gdzie gaz ziemny. Dlatego też najwięcej jest jej w Azji, na Syberii oraz w Ameryce. Obróbka ropy naftowej należy do przemysłu rafineryjnego – tu odzyskuje się z niej benzynę.

Idąc dalej – ropa naftowa trafia do gałęzi przemysłu nazywanego petrochemicznym. I tu już zaczyna się jej maksymalna obróbka. Z ropy naftowej tworzy się nie tylko dobrze nam znane paliwo do samochodów, ale i asfalt, smary oraz oleje i wiele innych rzeczy. Wykorzystywanie ropy naftowej jest szkodliwe dla środowiska.

Wcześniej jednak w chwili transportu jej z punktu wydobycia do punktu obróbki także może przynieść niewyobrażalne szkody dla natury. Przewożona tankowcami narażona jest na wypłynięcie i rozlanie się po morzach oraz oceanach – dzieję się tak najczęściej podczas awarii lub katastrof tych ogromnych statków. Zanieczyszczone wody i dna oceanów to tylko mały procent szkód. Gęsta, kleista maź zaburza normalne funkcjonowanie zwierząt podwodnych oraz ptaków, którym sklejają się skrzydła.

A ryby – sklejone skrzela skazują je na wyginięcie.