Rozwój przemysłu mineralnego

skup złomu Świętochłowice http://www.wostal.biz/skup-zlomu-swietochlowice.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu stropy Regały przesuwne http://logispolska.pl/produkt/systemy-skladowania/przesuwny-mobilny to system składowania Logis

Polska może poszczycić się bogatą bazą mineralogiczną i zasobnością surowców.

Pod dostatkiem mamy granity, bazalty, porfiry i piaskowce, rozmieszczone w południowej Polsce zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim, w Karpatach i w Górach Świętokrzyskich.

Zakłady przemysłowe powstają, zatem na tym terenie, aby pozyskiwać kamienie budowlane.

Oprócz tego możemy wyróżnić przemysł cementowy, wapienniczo-gipsowy, cegielniany, betoniarski, szklarski i ceramiczny.

Na znaczeniu stracił w ostatnim czasie przemysł betoniarski, co jest wynikiem zastoju w budownictwie i wykorzystywanie innych materiałów niż beton.

Za to dobrze prosperuje przemysł szklarski i huty szkła.

Z kolei krajowe zakłady ceramiczne wytwarzają wyroby porcelanowe, porcelitowe, fajansowe i kamionkowe.

W przemyśle gipsowym coraz większe znaczenie mają zakłady pozyskujące gips z instalacji odsiarczających spaliny w elektrowniach.

Na terenie całego kraju rozwija się także przemysł cegielniany, niewielkie ich zakłady rozsiane są po całej Polsce.