Trzecia rewolucja przemysłowa

ogrodzenia łupane do szyb ssawki Michor

Po pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej nadeszła trzecia i zarazem ostatnia. Rozpoczęła się w latach 50.

po drugiej wojnie światowej i trwa do dzisiaj. Okres trzeciej rewolucji przemysłowej wiąże się przede wszystkim z rozwojem nowych, wysokich technologii.

O trzeciej rewolucji mówi się także rewolucja naukowo-techniczna. Podstawową cechą tego procesu jest wszechobecna komputeryzacja, rozwój telekomunikacji, transportu i automatyzacja pracy.

To właśnie dzięki trzeciej rewolucji przemysłowej doszło do umniejszenia znaczenia przemysłu kosztem wzrostu i rozwoju sektora usług. W okresie początkowym trzeciej rewolucji przemysłowej rozwinęło się wiele niepoznanych wcześniej gałęzi nauki, były to głównie medycyna i biologia, później informatyka.

Dzięki tym procesom powstała także nowa dziedzina – inżynieria genetyczna. W skutek tego zaczęły powstawać coraz to doskonalsze badania i leki, które do dzisiaj są rozwijane i pozwalają człowiekowi na lepsze i bezpieczniejsze życie.