Warszawski Okręg Przemysłowy

okładziny elewacyjne odlewnia cynku

Warszawski Okręg Przemysłowy to drugi okręg przemysłowy w Polsce pod względem wielkości produkcji obejmujący województwo mazowieckie i stolice naszego kraju. Swój prężny rozwój zawdzięcza głównie stołecznym funkcją miasta Warszawy. Okręg ten charakteryzuje się dużym udziałem kapitału zagranicznego, wykwalifikowaną kadrą, brakiem surowców mineralnych oraz typowo miejską genezą powstania okręgu.

Najważniejszymi branżami tego okręgu jest przemysł elektroniczny, elektrotechniczny oraz spożywczy, co wynika z chłonnego rynku zbytu. Okręg ten słynie z przemysłu środków transportu. Duże znaczenie ma też przemysł farmaceutyczny, maszynowy, kosmetyczny i odzieżowy.

Okręg Warszawski różni się od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ponieważ wyspecjalizowany jest w gałęziach typowych dla obszarów wielkomiejskich. Odznacza się także dużym zanieczyszczeniem środowiska i deficytem wody. Do największych ośrodków przemysłowych tego okręgu należy: Warszawa, Pruszków.

Żyrardów, Sochaczew, Piaseczno, Ożarów i Mińsk Mazowiecki.